TAM TASDİK HİZMETLERİ

Tam tasdik hizmetimizle, bir yandan vergi uygulamalarına ilişkin muhtemel hataları erken teşhis ederek bertaraf ederken, diğer taraftan tespit ettiğimiz hususları şirket yönetiminin dikkatine sunarak, vergi planlaması kapsamında alınabilecek kararlara katkı sağlıyoruz.

Tam Tasdik Kapsamında Sunulan Hizmetlerimiz:
• Kurumlar Vergisi beyannamesi ve ekli mali tabloların tasdiki
• Gelir Vergisi beyannamesi ve ekli mali tabloların tasdiki
• KDV İadesi Tasdik Raporları
• İhracat istisnasından kaynaklanan KDV İadesi Tasdik Raporları
• İnşaat, sağlık, gıda vb. sektörlerdeki indirimli oranda KDV uygulamasından kaynaklanan KDV İadesi Tasdik Raporları
• Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV Tecil – Terkin İşlemleri Tasdik Raporları
• Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporları
• Eğitim, Spor ve Sağlık Yatırımları Kazançları İstisnası Tasdik Raporlarının hazırlanması

x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy